Segíthetünk?
 

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Adatvédelmi irányelvek

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információ

Az alábbi információk arra vonatkoznak, mi történik személyes adataival honlapunk látogatása során. A „személyes adatok” kifejezés magában foglal minden olyan adatot, amely személyesen azonosíthatja Önt. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért, kérjük olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyet ez az útmutató tartalmaz.

Adatgyűjtés a honlapunkon

Ki a felelős az adatok honlapon történő rögzítéséért (azaz ki az „adatkezelő”)?

A weboldalon található adatokat a weboldal üzemeltetője dolgozza fel, akinek elérhetősége a honlapon a „Jogszabály által előírt információk” részben található.

Hogyan rögzítjük az adatokat?

Adataihoz az Ön által történő adatmegosztás eredményeként jutottunk, például a kapcsolatfelvételi űrlapunkba beírt információ alapján.

IT-rendszerünk automatikusan rögzít egyéb adatokat is a honlapunk meglátogatása során. Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (például a webböngésző típusa, az operációs rendszer vagy az időpont, amikor webhelyünket meglátogatta), és automatikusan rögzítésre kerülnek a weboldalunk felkeresése során.

Milyen célokra használjuk fel az adatokat?

Az információk egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatokat a felhasználói minták elemzésére használjuk fel.

Milyen jogokkal rendelkezik Ön az adatai tekintetében?

Önnek joga van díjfizetés nélkül bármikor tájékoztatást kapni az archivált személyes adatok forrásáról, címzettjéről és céljáról, valamint bármikor kérheti adatainak korrigálását, blokkolását vagy törlését. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a „Jogszabály által előírt információk” alatt feltüntetett címen, ha kérdése van ezzel vagy más adatvédelmi problémával kapcsolatban. Minden esetben joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hivatalhoz.

Bizonyos esetben joga van kérni a személyes adatai feldolgozásának korlátozását. További részletekért olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot az „Adatfeldolgozás korlátozására vonatkozó jog” című részben.

Harmadik felek által biztosított általános és elemző eszközök

A weboldal felkeresése során a böngészési mintákat statisztikailag elemezhetjük, elsősorban cookie-kal és elemzési programoknak nevezett eszközökkel. A böngészési minták elemzése rendszerint névtelenül történik; vagyis a böngészési minták nem vezethetők vissza Önhöz.

Lehetősége van megtiltani az ilyen elemzéseket, vagy bizonyos eszközök használatával megakadályozhatja ezeket. Erről bővebb információt az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál.

2. Általános és kötelező információk

Adatvédelem

A honlap üzemeltetői nagyon komolyan veszik személyes adatainak védelmét. A személyes adatait minden esetben bizalmas információként kezeljük a törvényes adatoknak és az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.

Amikor Ön a weboldalt böngészi, különféle személyes adatok gyűjtésére kerülhet sor. A személyes adatok olyan információkat tartalmaznak, amelyek segítségével Ön személyesen is azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja Önt, hogy milyen adatokat gyűjtünk, milyen célokra használjuk fel, valamint hogyan és milyen célból gyűjtjük az információkat.

Ezúton figyelmeztetjük, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel (pl. e-mail kommunikáció) biztonsági kockázatokat rejt magában. Nem lehetséges az adatainak teljes védelme, hogy egy harmadik fél ne férjen hozzá!

Információ a felelős félről (a GDPR-ben szereplő „adatkezelő”)

Az oldal adatkezelője:

Industrie- und Handelskammer Chemnitz
Straße der Nationen 25.
09111 Chemnitz

Telefon: +49 371 6900-0
E-mail: chemnitz@chemnitz.ihk.de

Az adatkezelő az a természetes személy vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen hozza meg a döntéseket a személyes adatok feldolgozásának céljáról és forrásáról (pl. nevek, e-mailek).

Adatvédelmi tisztségviselő kijelölése a törvény által előírt módon

Cégünknél adatvédelmi tisztségviselőt neveztünk ki:

Justitiar der IHK Chemnitz,
Datenschutzbeauftragter
Chemnitz tartomány

Industrie- und Handelskammer Chemnitz
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz

Telefon: 0371/6900 - 1122
E-mail: datenschutz@chemnitz.ihk.de

Az adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezésének visszavonása

Minden adatfeldolgozási tranzakció kizárólag az Ön hozzájárulásával lehetséges. Az Ön által már megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. Ehhez minden szükséges adatot hivatalos e-mailben kell elküldenie. Ez nem érinti a visszavonás előtt történő adatgyűjtés jogszerűségét.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga különleges esetekben; a közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

Az érintett félnek joga van, hogy bizonyos esetekben megtiltsa személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelését, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk 1. pontja szerinti kifogás).

Ha a személyes adatok felhasználása közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett fél jogosult arra, hogy - amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik - megtiltsa a rá vonatkozó személyes adatainak további használatát, ideértve a profilalkotást is. Ha az érintett megtiltja a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelését, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők (GDPR 21. cikk 2. pontja szerinti kifogás).

A panasz bejelentésének joga az illetékes felügyeleti hivatalnál

A GDPR megsértése esetén az érintett fél jogosult felügyeleti panaszt benyújtani a feltételezett jogsértés szerinti lakóhely, a munkahely vagy a székhely felügyeleti hivatalánál. A panasz bejelentésének joga minden mástól függetlenül érvényes közigazgatási vagy bírósági eljárás, amelyek jogi eszközökként rendelkezésre áll.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az automatikusan feldolgozott személyes adatait az adatvédelmi szerződés szerint tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére, ha ez technikailag kivitelezhető.

SSL és / vagy TLS titkosítás

A biztonság érdekében és az olyan bizalmas adatok elküldésének védelme érdekében, mint pl. a megrendelések vagy ajánlatkérések, ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolat arról ismerhető fel, hogy a böngésző címsorában a „http: //” átíródik „https: //” -re, valamint egy kis lakat ikonja jelenik meg.

Ha az SSL vagy a TLS titkosítás aktiválva van, akkor a felénk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

Tájékoztatás az adatokról, azok blokkolásáról, helyesbítéséről és törléséről

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek joga van bármikor információt kérni az archivált személyes adatokról, azok forrásairól és címzettjeiről, valamint ezek feldolgozásának további céljáról. Továbbá joga van az adatok helyesbítésére, letiltására vagy töröltetésére is. Ha bármilyen kérdése van a témával, vagy egyéb személyes adatokkal kapcsolatban, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a „Jogszabály által előírt információk” alatt megadott elérhetőségeken.

A feldolgozási korlátozások követelésének joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak feldolgozása tekintetében korlátozásokat igényeljen. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk a „Jogszabály által előírt információk” részben megadott címen. Az korlátozás követelésének joga a következő esetekben érvényes:

  • ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, a kivizsgáláshoz időre van szükségünk. Ez idő alatt Önnek jogában áll megtiltani személyes adatainak feldolgozását,
  • ha személyes adatainak feldolgozása jogellenes módon történt, akkor lehetősége van arra, hogy a törlés helyett az adatok feldolgozásának korlátozását kérje,
  • ha már adatkezelés céljából nincs szüksége a személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, akkor a törlés helyett kérheti a feldolgozás korlátozását,
  • ha kifogást emelt a GDPR 21. cikk 1. pontja ellen, az Ön és a mi jogaink mérlegelésre kerülnek egymással szemben. Amíg megállapításra nem kerül, hogy a kinek az indokai éveznek elsőbbséget, addig joga van az adatfeldolgozás korlátozását kérni.

Adatkezelés korlátozás estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, valamint más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3. Adatrögzítés a weboldalon

Cookie-k

Bizonyos esetekben honlapunk és aloldalai úgynevezett cookie-kat (sütiket) használnak. A sütik nem okoznak kárt a számítógépének és nem tartalmaznak vírusokat. Ezek célja, hogy a honlap felhasználóbarát, hatékony és biztonságos legyen. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a számítógépe böngészője tárol.

Az általunk használt cookie-k többsége úgynevezett „munkamenet cookie”. Ezek automatikusan törlődnek miután elhagyja oldalunkat. Más cookie-k archiválásra kerülhetnek mindaddig, amíg azokat nem törli. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük böngészőjét, amikor újra meglátogatja oldalunkat.

Beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy minden alkalommal értesítést kapjon a cookie-k elhelyezéséről, csak bizonyos esetekben engedélyezze vagy elutasítsa a cookie-k elfogadását, valamint a böngésző bezárásakor automatikusan törölje azokat. Ha a cookie-kat kikapcsolja, az korlátozhatja a weboldal funkcióit.

Az elektronikus kommunikációs tranzakciók teljesítéséhez vagy az Ön által használni kívánt bizonyos szolgáltatásokhoz szükséges cookie-k (pl. a bevásárlókosár funkció), a GDPR 6. cikkének 1. pontja alapján tárolódnak. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a cookie-k tárolása, hogy biztosítsa a technikai hibamentességet és az üzemeltető szolgáltatásainak optimalizálását. Ha más cookie-k (például az Ön böngészési elemzéséhez szükséges cookie-k) is tárolásra kerülnek, ezeket az adatvédelmi nyilatkozatban külön kezeljük.

Szerver naplófájlok

A weboldal szolgáltatója és oldalai automatikusan gyűjtenek és tárolnak információkat - úgynevezett szerver naplófájlokat -, amelyekkel a böngészők automatikusan kommunikálnak. Az információ a következőket tartalmazza:

  • a böngésző típusa és verziója
  • a használt operációs rendszer
  • Referer URL
  • a hozzáféréshez használt számítógép gazdaneve
  • a kiszolgáló lekérdezésének ideje
  • az IP-cím

Ezek az adatokat nem vonjuk össze más adatforrásokkal.

Ezek az adatok a GDPR 6. cikkének 1. pontja alapján kerülnek rögzítésre. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a cookie-k tárolása, hogy biztosítsa az oldal technikai hibamentességét és az üzemeltető szolgáltatásainak optimalizálását. Ehhez szükséges a szerver naplófájlok rögzítése.

Megkeresés e-mailben, telefonon vagy faxon

Az e-mailen, telefonon vagy faxon történő megkeresés során a rendelkezésre bocsájtott személyes adatok (név, a megkeresés tárgya) kizárólag a megkeresés feldolgozásának céljából kerülnek feldolgozásra és tárolásra. Ezeket az adatokat nem adjuk tovább az Ön beleegyezése nélkül.

Ezek az adatok a GDPR 6. cikkének 1. pontja alapján kerülhet feldolgozásra, ha a kérés bármilyen folyamathoz, vagy szerződéshez kapcsolódik, illetve szerződéskötést megelőző intézkedést igényel. Minden más esetben a feldolgozás az Ön beleegyezése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés) és/vagy jogos érdekeink (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja) alapján történik, mivel jogos érdekeink fűződnek a nekünk címzett kérelmek hatékony feldolgozásához.

Az Ön által küldött kapcsolatfelvételi kérelmekhez csatolt adatokat addig tároljuk, amíg nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz való hozzájárulását vagy egyéb okból az adattárolás célja megszűnik (például az ügyintézés befejezése után). A kötelező jogszabályi rendelkezések - különösen a törvényes megőrzési időszakok - változatlanok.

4. Elemzési eszközök és reklám

Google Analytics

Ez a webhely a Google Analytics webes elemzési szolgáltatásfunkcióit használja. A szolgáltatás nyújtója a Google Inc., 1600 Amfiteátrum Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén tárolva lehetővé teszik a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatok elemzését. Az Ön felhasználói viselkedéséről a cookie-k által generált információk az Egyesült Államokban lévő Google szerverre kerülhetnek tárolás céljából.

A Google Analytics cookie-k tárolására és az elemző eszköz használatára a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy optimalizálja a felhasználói mintákat mind az online szolgáltatások, mind az üzemeltető hirdetési tevékenységeihez kapcsolódóan.

Az IP-cím anonimizálása

Ezen az oldalon kerül aktiválásra az IP anonimizáló funkció. Ennek eredményeként, az Európai Unió tagállamaiban vagy azokban az országokban, amelyek elfogadták az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt, az Ön IP-címe a Google által az Egyesült Államok felé történő továbbítása előtt rövidítésre kerül. Néhány kivételes esetben a teljes IP-címet az Egyesült Államokban lévő Google egyik szerverére továbbítják, és csak ott kerül rövidítésre. A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google arra használhatja ezt az információt, hogy a weboldal használatával kapcsolatos elemzéseket és jelentéseket készítsen, valamint egyéb a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson az oldal üzemeltetőjének. Az Google Analytics használata során begyűjtött IP-címek nem vonhatók össze a Google birtokában lévő más adatokkal.

Böngésző bővítmény (plug-in)

Lehetősége van Önnek arra, hogy a böngésző programjában a megfelelő beállítások módosításával megakadályozza a cookie-k archiválását, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem fogja tudja a weboldal minden funkcióját használni. Továbbá lehetősége van arra, hogy megakadályozza a cookie-k által generált, az oldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és feldolgozását a Google által az alábbi linken található a böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Az adatok rögzítésének megtiltása

Lehetősége van arra, hogy megakadályozza az adatok Google Analytics által történő rögzítését az alábbi linkre kattintva. Ez azt eredményezi, hogy egy elutasító cookie kerül elhelyezésre az Ön eszközén, amely a jövőben megakadályozza az adatok rögzítését a webhely látogatása során:
A Google Analytics kikapcsolása.

A Google Analytics által a felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google Adatvédelmi Nyilatkozatát:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

Szerződéses adatfeldolgozás

Szerződéses adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a Google-val, és a Google Analytics használatakor a lehető legnagyobb mértékben alkalmazzuk a német adatvédelmi hatóság szigorú rendelkezéseit.

A Google Analytics által szolgáltatott demográfiai adatok

A weboldal a Google Analytics által biztosított „demográfiai adatok” funkcióit használja. Ez lehetővé teszi a weboldal látogatóinak életkoráról, neméről és érdekeiről szóló jelentések készítését. Ennek az információnak a forrása a Google kereső alapú hirdetési tevékenysége, valamint a külső szolgáltatóktól származó látogatói adatok. Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá egy adott személyhez. Lehetősége van arra, hogy bármikor deaktiválja ezt a funkciót a Google-fiókjában történő hirdetésekre vonatkozó megfelelő beállítások módosításával, vagy általánosan is megtilthatja az adatok Google Analytics által történő rögzítését, amint azt az „Adatok rögzítésének megtiltása” című rész ismerteti.

Archiválási időszak

A Google által tárolt, felhasználókra vagy incidensekre vonatkozó, cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz vagy hirdetési azonosítókhoz kapcsolódó adatokat (pl. DoubleClick cookie-k, vagy Android hirdetési azonosítók) 14 hónap után anonimizálják vagy törlik. A részletekért
kattintson az alábbi linkre:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=hu

etracker

Weboldalunk az etracker elemző szolgáltatást használja, a szolgáltató és címe: Etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Németország. A megoldás lehetővé tesz az adatok alapján egy álnév alatti felhasználói profil létrehozását. Ehhez cookie-kat lehet használni. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek helyileg archiválva vannak az internetböngésző ideiglenes meghajtójában. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy felismerje a böngészőjét, amikor visszatér a webhelyre. Az etracker technológiával a weboldal látogatóinak azonosítása céljából összegyűjtött adatok nem használhatóak fel az adatalany külön beleegyezési nyilatkozata nélkül. Az álnév mögött lévő felhasználói adatok nem összevonhatók a felhasználók saját adataival.

Az Etracker cookie-k addig maradnak az eszközön, amíg azokat a felhasználó nem törli.

Az etracker cookie-k tárolására és az elemző eszköz használatára a GDPR 6. cikkének 1. pontja alapján kerül sor. A webhelyüzemeltető jogos érdeke a felhasználói minták elemzése annak érdekében, hogy optimalizálja a szolgáltató webes ajánlatait és hirdetéseit.

Bármikor megtilthatja az adatok összegyűjtését és archiválását, amely minden jövőbeni tranzakciót is érinthet. Ha nem járul hozzá az adatok összegyűjtésére és tárolására, kattintson az alábbi gombra, így az etracker "_et_oi_v2" névű a cookie-ja nem kerül aktiválásra, valamint böngészője látogatói adatait az etracker már nem fogja gyűjteni és archiválni. Kérjük, ne törölje ezt a konkrét cookie-t mindaddig, amíg fent szeretné tartani a tiltást. További információért olvassa el az etracker Adatvédelmi irányelveit:

https://www.etracker.com/en/data-privacy/

A szerződéses adatfeldolgozási megállapodás végrehajtása

Szerződéses adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk az etrackerrel, és ennek megfelelve pontosan követjük a német adatvédelmi ügynökség szigorú előírásait a szolgáltatóval történő minden együttműködési folyamatban.

Facebook Pixel

A konverziós arányok méréséhez honlapunk a Facebook - Facebook Inc., a 1601 S. California Ave, a Palo Alto, a CA 94304, USA („Facebook”) - látogatói aktivitást mérő képpontját használja.

A FB hirdetésre kattintva a felhasználókat összekapcsolják a szolgáltató honlapjával, így az eszköz lehetővé teszi az oldal látogatóinak nyomon követését. Ezzel lehetővé válik továbbá a Facebook hirdetések hatékonyságának elemzése statisztikai és piackutatási célokra, valamint a jövőbeni hirdetési kampányok optimalizálására.

A weboldal üzemeltetői számára az összegyűjtött adatok anonimak, továbbá nem lehetséges a felhasználók azonosítása. A Facebook azonban archiválja és feldolgozza az adatokat, így lehetőségünk van az adott felhasználói profillal kapcsolatot létesíteni, valamint a Facebook ezeket az adatokat a megfelelő módon, saját promóciós céljaira is felhasználhatja. Facebook adathasználati irányelvek. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg oldalain, valamint a Facebookon kívüli helyeken. A weboldal üzemeltetője nem tudja kontrollálni ezen adatok felhasználását.

A Facebook Pixel használatára a GDPR 6. cikkének 1. pontjának f) bekezdése alapján kerül sor. A weboldal üzemeltetője jogos érdekkel bír a hatékony reklámkampányok iránt, amely a közösségi médiát is magában foglalja.
A Facebook Adatvédelmi Szabályzataiban további információkat talál adatainak védelméről:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Arra is lehetősége van, hogy kikapcsolja az „Egyéni célközönségek” remarketing funkciót a hirdetésbeállítások részben, amihez először be kell jelentkeznie a Facebook fiókjába.
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Ha nem rendelkezik Facebook-fiókkal, akkor az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség honlapján deaktiválhatja a Facebook-on található bármely felhasználói alapú hirdetést: http://www.youronlinechoices.com/hu/viselkedes-alapu-hirdetesekrol.

5. Bővítmények (Plug-in) és eszközök

A YouTube bővített adatvédelmi integrációja

Honlapunk a YouTube platform bővítményeit használja, amelyet a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA üzemeltet.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk, amely biztosítja, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a webhely látogatóiról, mielőtt megnézne egy videót. Ez nem azt jelenti, hogy a kiterjesztett adatvédelmi mód miatt kizárható az adatok megosztása a YouTube partnerekkel. Például, függetlenül attól, hogy Ön megnéz-e egy videót vagy sem, a YouTube minden esetben kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával.

A honlapunkon történő YouTube-videó lejátszása során létrejön a kapcsolat a YouTube szervereivel, amelyek értesítést kapnak, hogy a felhasználó melyik oldalunkon járt. Ha weboldalunk látogatása során bejelentkezik a YouTube-fiókjába, akkor engedélyezi a YouTube számára, hogy közvetlenül hozzárendelje böngészési mintáit a személyes profiljához. Lehetősége van ennek megtiltására azzal, ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

A videók lejátszása során a YouTube különböző cookie-kat helyezhet el eszközén. A cookie-k segítségével a YouTube információt szerezhet honlapunk látogatójáról. Az információkat többek között videóstatisztikák készítésére, a webhely felhasználóbarát jellegének javítására, valamint csalások elkövetésére irányuló kísérleteket megakadályozására használják fel. A cookie-k addig maradnak az Ön készülékén, amíg nem törli azokat.

Bizonyos esetekben egy YouTube-videó lejátszása során további adatfeldolgozási folyamatok is elindulhatnak, amely nem tartozik az irányításunk alá.

A YouTube használatával az a célunk, hogy online tartalmainkat érdekes módon mutassuk be. Ez jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének 1. pontjának f) bekezdéséhez kapcsolódóan.

A YouTube adatainak kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a YouTube Adatvédelmi Szabályzatát:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Vimeo

Honlapunkon a Vimeo videoportál bővítményeit használjuk. Ennek szolgáltatója a Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ha olyan oldalt látogat meg honlapunkon, amelybe Vimeo plug-in került beágyazásra, kapcsolat jön létre a Vimeo szervereivel. Ez által a Vimeo szerver tájékoztatást kap IP címéről és arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. Ez akkor is megtörténik, ha nem jelentkezett be a Vimeo-ba, vagy nincs fiókja a Vimeo-nál. A Vimeo által rögzített információk továbbításra kerülnek a Vimeo Egyesült Államokbeli szervereire.

Ha bejelentkezett a Vimeo-fiókjába, akkor engedélyezheti, hogy a Vimeo közvetlenül hozzárendelje böngészési mintáit a személyes profiljához. Ezt meg is tilthatja, ha kijelentkezik a Vimeo-fiókjából.

A Vimeo használata azon jogos érdeken alapul, hogy online tartalmainkat érdekes módon mutassuk be. Ez jogos érdekünk a GDPR 6. cikkének 1. pontjának f) bekezdéséhez kapcsolódóan. A Vimeo felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért olvassa el a Vimeo Adatvédelmi irányelveit a következő címen: https://vimeo.com/privacy.

Google Web betűtípusok (helyi beágyazás)

Ez a webhely a Google-tól származó úgynevezett webes betűtípusokat használ egységes betűtípusok használata céljából. Ezek a Google-betűtípusok helyben vannak telepítve, így ez az alkalmazás nem kapcsolódik a Google szervereihez.